CASHMAN MECLIS BASKANI BOZER`I ZIYARET ETTI

12 Nisan 2012, HOKI

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, ülkede temaslarda bulunan Avrupa Parlamentosu (AP)  Sosyalist Grup Milletvekili ve LGBT Hakları İntergrup Eşbaşkanı Michael Cashman’ı kabul etti.

Cashman’a ziyaretinde CTP Milletvekilleri Fatma Ekenoğlu ile Sibel Siber  ve Kuir Kıbrıs Derneği ‘nin iki üyesi de eşlik etti.

LGBT bireyleri etkileyen yasalara karşı mücadele veren sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve parlamenterlere destek vermek istediğini ifade eden Cashman, kaldırılması gereken ve kaldırılabilmesi için siyasi desteğe gereksinim duyulan konuyla ilgili ceza yasaları konusunda  adım atılıp atılamayacağını görmek amacında olduğunu da kaydetti. Cashman söz konusu ceza yasalarında değişikliğin azınlık haklarının korunması yönünde önemli bir sinyal olacağını da ifade etti.

Ziyarette konuşan Michael Cashman üç yıl önce Cumhuriyet Meclisi’ne aynı konuyla ilgili olarak gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatarak,  bu süre zarfında bir arkadaş ve dost bir siyasetçi olarak adaya yaptığı ziyaretlerde konunun takibini yaptığını söyledi.

“İLGİLİ YASALARIN KORKUNÇLUĞU KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİ VAR”

Eşcinsel ilişkiyi suç sayan  İngiliz koloni kanunlarının  korkunçluğu konusunda  bir fikir birliği  olduğunu dile getiren  Cashman,  ceza yasalarının fasıl 154 171,172 ve 173’üncü maddelerinin kaldırılmasıyla  ilerleme elde edilebileceğini ve bunun çok iyi bir başlangıç olacağını belirtti.

Aynı zamanda azınlıkların haklarının korunması ve yasalar önünde herkesin eşit olması yönünde de bir gereksinim olduğunu dile getiren Cashman, bu tür yasa çalışmalarının İngiltere’de 1997 yılında yapıldığını, bir çok Avrupa ülkesinde bu çalışmaların tamamlandığını kaydetti ve Kuzey Kıbrıs’ta da bu ceza yasalarından artık kurtulunması gerektiğini söyledi.

Cashman, bazı AB ülkelerinin Dış İlişkiler Komitesi’nde çalıştığını ve bu ülkelerin cinsellik, cinsel yönelim ve cinsel ayırımcılıkla  ilgili  bu yasaları AB müktesebatının bir parçası olarak AB üyeliği öncesinde meclislerinde onaylamak durumunda olduklarını anlattı.

AİHM’DE YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Cashman, hızlı bir şekilde çalışma yapılıp  meclisin AİHM’den önce adım atabileceğini düşündüğünü de söyledi ve bir çok ülkede konunun buradakiyle aynı yoldan çözüldüğünü hatırlattı.ugünkü ziyareti ile 3 yıl önce gerçekleştirdiği ziyaret arasında bir fark olduğunu söyleyen Cashman, şimdi, “Avrupa Konseyi’nde eşcinselliğin suç olarak düzenlendiği tek ülke olarak kalan Kuzey Kıbrıs’ta eşcinselliğin suç kapsamından çıkarılması  için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde de (AİHM) yasal süreç başlatılmış olduğunu” söyledi.

KKTC’nin çok güzel bir ülke olduğunu, burada bulunmaktan büyük bir zevk aldığını da ifade eden Cashman,  “Ancak ansızın insanlar farklılıklarından dolayı tutuklanıyorlar ya da suçlanıyorlar. Olaylar medyada yer alıyor, aileler onur kırıklığı yaşıyor,  hayatlar altüst oluyor” diye konuştu.

Eşitlik konusunda tutkulu biri olarak bu konuda cesaret vermek istediğini ifade eden Cashman, konunun halledilmesiyle çok mutlu olacağını vurguladı.

“Bunları  konferans vererek  ya da ‘bunu yapmak zorundasınız’ diyerek yapmıyorum, bunu  bir arkadaş olarak söylüyorum” diye konuşan Cashman, bir politikacı olarak bir olayla karşılaştığı zaman hep kendini  karşıdaki insanların yerine koyduğunu ve o olayı kendisi yaşamak istemiyorsa karşısındaki insan için de iyi olmadığını kanaatine vardığını anlattı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer de Cashman’ı her şeyden önce bir parlamenter olarak karşıladıklarını kaydetti.

Cashman’ın cinsel yaşam ve cinsel yönelimler konusundaki düşüncelerini anladıklarını ifade eden Bozer, “Ama tabi anlamakla beraber önceliklerimiz vardır” diye konuştu.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin ortadan kaldırılması yönünde yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyleyen Bozer, önce bunu çözeceklerini, iki konuyu paralel olarak çözmenin belki de daha uygun olduğunu ancak söz konusu konunun da tartıştıkları bir gündem olduğunu söyledi.

Eşcinselliğin cinsel yönelim olduğunu anladıklarını ancak çocuğa ve kadına yönelik şiddete öncelik verdiklerini söyleyen Bozer, bu konudaki yasal düzenlemenin de gündemlerinde olduğunu söyledi.

Konunun bir sıra dahilinde ele alınacağını belirten Bozer, eşcinselliğin demokratik bir insan hakları ilkesi olduğunu kabul ettiklerini ve ne yapabileceklerini tartıştıklarını ifade etti.

Cashman, “eşcinsel ilişkiyi yasaklayarak 5 yıla kadar hapis cezası öngören Ceza Yasası Fasıl 154’ün değiştirilmesi yönünde mücadele veren siyasi parti ve parlamenterlere destek amacıyla” ülkede bulunuyor.

Kaynak: http://queercy.org

About shortbusmovement

SHORTBUS MOVEMENT is a civil society initiative consists of Human Rights activists whose roles and positions change during each activity. SHORTBUS is a team of dedicated volunteer individuals who believe that all people are equal, irrespective of sexual orientation, gender identity, sex or any other status. The group’s center is located in northern part of Cyprus and they aimed to support all the individual or organizational activities of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex (LGBTI) people of Turkish Community of Cyprus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s