Feminist Atölye

Kıbrıs’ta LGBTQ bireyler vardır! Ayrımcılığı sonlandır!


KKTC devletinin Anayasası, demokrasi, eşitlik ve insan haklarından bahsederken, başka yasalarıyla toplumun bir kesimini sırf cinsel yönelimleri ve/veya cinsiyet kimlikleri dolayısı ile ayrımcılığa maruz bırakıyor. Cumhuriyet Meclisi, 25 Nisan 2008 tarihinde Meclis eski Başkanı Fatma Ekenoğlu’na sunulan, Fasıl 154 Ceza Yasası Değişiklik önerisini tartışmaya açmıyor! Yasa önerisinde eşcinsel ilişki suç olmaktan çıkarılıyor; bireylerin bedenlerine uygulanan taciz ve tecavüz gibi eylemler ahlak kavramı altında değerlendirilmekten çıkarılıyor ve bireyin bedensel bütünlüğüne yapılan saldırı olarak güncel Birleşmiş Milletler tanımlamasına göre hem erkek hem de kadın için uyarlanıyordu. Fakat KKTC Meclisi İngiliz sömürge yönetiminden miras kalan ve artık güncelliğini yitirmiş taciz ve tecavüz yasaları suçların önüne geçebileceğini öngörüyor olmalı ki, değişiklik önerilerini kale almıyor!

Toplumsal ihtiyaç ve talepleri meclise taşımak üzere seçilmiş milletvekillerini, eğitim, sağlık ve çalışma hayatı gibi alanlarda, yani Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender ve Queer(LGBTQ) bireylerin yaşamlarında ayrımcılığın etkisini en fazla hissettiği alanlarda, pozitif eylem yasaları ile ayrımcılığın önüne geçmeye davet ediyoruz. KKTC Devletini, cinsiyet geçişi/beden inşası operasyonlarına sırf birey ve doktor arasında yaşanan özel bir durum olarak değerlendirmekten vazgeçmeye; operasyon masraflarını karşılamaya ve bu tür operasyonlarda birey sağlığının güvence altına alma yönünde bir takım iyileştirici standartlar geliştirmeye çağırıyoruz. Bu yönde atılacak olan adımların ise, devletin birey bedeni üzerinde tahakküm mekanizmaları yaratmasına mahal vermeden (uzun psikiyatrik/hukuki süreçler, kısırlaştırma /”sterilization” ve önceden evli ve çocuk sahihi olmama gibi) atılması gerektiğinin altını çizip talep ediyoruz.

Bizler, Fasıl 154 Ceza Yasası kapsamında eşcinsel ilişkiyi suç sayan yasanın ivedilikle kaldırılmasını; taciz ve tecavüz’ün bireyin bedensel bütünlüğüne yapılmış bir saldırı olarak düzenlenmesini talep ediyoruz. Sosyal adalet anlayışının bir gereği olan eşitlik, adalet ve demokrasinin ayrıcalıklı olanların değil, ayrımcılığa maruz kalan tüm toplumsal kesimlerin hakkı olduğunu söylerken, devletin bu konuda bir an önce gerekli düzenlemeleri yapmasını istiyoruz!

Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün’de haykırıyoruz: Homofobi, Bifobi ve Transfobi’nin olmadığı bir dünya mümkün!

Feminist Atölye

 

Gaile Dergisi, 22 Mayıs 2011.

About shortbusmovement

SHORTBUS MOVEMENT is a civil society initiative consists of Human Rights activists whose roles and positions change during each activity. SHORTBUS is a team of dedicated volunteer individuals who believe that all people are equal, irrespective of sexual orientation, gender identity, sex or any other status. The group’s center is located in northern part of Cyprus and they aimed to support all the individual or organizational activities of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex (LGBTI) people of Turkish Community of Cyprus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s