“Dünyada bir sürü sorun varken insanlar ibnelerin derdiyle mi uğraşsın? Bana bu çok saçma geliyor!”

Bu sözleri bundan birkaç yıl önce, LGBTI Hakları üzerine mücadele vermek için Shortbus projesini başlattığımızı söylediğim en yakın arkadaşımdan duymuştum. Arkadaşımın sözleri şöyle devam etti: “Suistimal edilen çocuklar var, açlık sınırında yaşayan insanlar, sizse iki adam/ iki kadın evlensin diye ortalığı yıkıyorsunuz!”

Peki olay gerçekten de böyle mi?

LGBTI biryler, herkesten farklı, özel ve şımarık haklar elde etmek için mi bu kadar mücadele veriyorlar? Tüm insan hakları mücadeleleri birbirinden ayrı düşünülebilinir mi? Herkes eşit olsun; ama kadınlar daha eşit olsun! Herkes eşit olsun; ama beyazlar daha eşit olsun! Herkes eşit olsun; ama onlar Arap, bizimle aynı kefeye mi koyacağız onları, biz daha eşit olalım vs vs…

Böyle insan hakları savunuculuğu olmaz! Aslında biraz daha ileriye gidip şöyle demek istiyorum; böyle insan olunmaz! Yaşam’ı etkileyen tüm sorunların her biri birlikte ele alınmadıktan sonra, hiç bir iyi niyet hareketi bir arpa boyu yol katedmez. Hayvanları seviyorsanız, insanları da sevmeniz gerekir! Doğayı seviyorsanız, siyahi-beyaz ayırımı yapmamanız gerekir! Adalete inanıyorsanız, straight (düz)-gay ayırımı yapamazsınız. Hiç kimsenin doğruları bir başkasınınkinden daha doğru, daha önemli, daha öncelikli değildir . Ve  hiç bir insan hakları mücadelesi, öncelik sırasına göre ele alınamaz. Yaşam’ın en önemli özelliği nasıl çeşitliliğin dengesi ise, bu uğurda verilecek mücadeleler de aynen bu şekilde ilerleyerek bir yere varabilir: Çeşitliğin uyum içinde hareketiyle!

Yaşam’ı güzelleştirmek için çabalayan tüm dernekler birbirlerine destek olmaz, herkes kendi inançlarını bir başkasından üstün görürse, insanlığı yokoluşa götüren düzeni değiştirmek için en küçük bir şansımızın bile olmayacağını düşünüyorum.

Bu uğurda biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız! Shortbus Hareketi insani değerlere destek vermeye çalışan gönüllü bir gruptan başka bir şey değildir… Evet dünyada bir sürü sorun var; ama biz bir ucundan tutma işinde ibnelerin sorunlarına ağırlık verdik. Bunun anlamadığın/anlamaya çalışmadığından dolayı- senin için üzülüyorum arkadaşım…


About shortbusmovement

SHORTBUS MOVEMENT is a civil society initiative consists of Human Rights activists whose roles and positions change during each activity. SHORTBUS is a team of dedicated volunteer individuals who believe that all people are equal, irrespective of sexual orientation, gender identity, sex or any other status. The group’s center is located in northern part of Cyprus and they aimed to support all the individual or organizational activities of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex (LGBTI) people of Turkish Community of Cyprus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s